PB teknik har för avsikt att certifiera sig 2006
2006.01.23

PB teknik har under 2004 och hela 2005 arbetat oss fram till ett komplett processtyrt kvalitets- och miljösystem enligt ISO9001 respektive ISO14001. Vårt arbetssätt följer framtaget verksamhetssystem sedan sommaren 2005. Målsättningen är att certifiera verksamhetssystemet under sommaren 2006.

Tillbaka...PB teknik har from 1 Augusti 2013 ny VD

PB teknik förändrar i organisationen genom att internt rekrytera Per Nordlund till ny VD. Per har varit anställd sedan 2006 hos PB teknik och tar from 1 Augusti 2013 över VD posten.
Tidigare VD Patrik Bergström blir kvar i bolaget som uppdragsansvarig och delägare.
Vi lyckönskar Per till den nya posten som VD och ser fram emot att vi når våra nya uppsatta mål med verksamheten.
-VVD Patrik Bergström-

Läs mer...

PB teknik har fått fortsatt förtroende för vårt kvalite- och miljösystem

PB teknik AB har via A3 Cert klarat en omrevision av vårt Kvalite- och miljösystem. Det nya certifikatet gäller ytterligare 3år med externa revisioner med jämna mellanrum som vanligt.
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för att ni så flitigt nyttjar och kommenterar vårt gemensamma kvalite- och miljösystem. Tack vare det kan vi förbättra våra processer och vidhålla en hög kvalite- och miljöprofil.
-Patrik Bergström VD-

Läs mer...

Till nyhetsarkivet...