Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
ENERGIDEKLARATION
OVK-BESIKTNING
RADONUTREDNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSPROVNING
KONTAKTA OSS
 
Täthetsprovning

PB Teknik har utrustning och utbildad personal för att täthetsprova byggnader. Genom att utföra en täthetsprovning kan byggnadens lufttäthet bestämmas. Brister kan sedan åtgärdas för att förbättra energieffektiviteten och komforten i byggnaden.

Vi har en så kallad Blower Door som kan trycksätta lägenheter, småhus eller delar av större byggnader enligt en internationellt standardiserad metod. Vid provningen utsätts byggnaden för över- och undertryck och samtidigt mäter utrustningen luftflödet vid flera olika tryck för att simulera de olika påfrestningar byggnaden utsätts för i varierande temperatur- och vindförhållanden.

Vid kall väderlek kan också tryckprovningen kompletteras med termografering med värmekamera som tydligt och snabbt visar var det finns täthetsproblem och brister. Vid varmare väderlek används rök för att hitta läckor visuellt.

Täthetsprovning offertförfrågan
Fyll i formulären här nedan för att göra en offertföfrågan.
Vi hanterar alla förfrågningar inom 48-tim.
Fastighetsägare:*
Kontaktperson:*
Telefon:*
E-post:
Fastighets adress:*
Fastighetsbeteckning:*
Meddelande*

Ange kontrollkoden(röda siffrorna) här nedan.
Kontrollkod måste anges för att kunna skicka.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024