Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
KVALITET
& MILJÖ
ENERGI-
MEDVETENHET
  Energi medvetenhet

Redan tidigt i projektet analyserar PB teknik tillsammans med kundens möjligheter att projektera så energioptimalt som möjligt.

Vi minimerar kyl- och värmebehov och vi utnyttjar all tillgänglig teknik för att få ner energianvändningen med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vi ställer diagnoser, utreder, deklarerar och mäter.
Analyser av energi görs i PB tekniks energiberäkningsprogram.

Några exempel när PB teknik projekterar:
Vi optimerar tryckfall till låga tryckbehov i kanal- och rörsystem genom analys i CAD-program.

Vi behovsstyr ventilation och klimat samt väljer energieffektiva motorer.

Vi minimerar kylbehov genom lämpligt val av solskydd och styrning.

Vi utnyttjat mark, vatten, berg, luft och spillvärme som värmekälla för värmepumpar samt lagrar värme/kyla i stomme, islager och borrhål med mera.

Vår kunskap ligger även i framkant vad gäller solfångare för värme och varmvattenberedning.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit






Org nr: 556501-8024