Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
AFFÄRSIDÉ & STRATEGI STYRELSE & ORGANISATION DATASYSTEM & APPLIKATIONER EKONOMISKA FAKTA & NYCKELTAL REFERENS
KUNDER
Datasystem och applikationer

PB teknik avsikt är att ständigt vara i framkant i fråga om datasystem och projekteringsapplikationer. Vi väljer våra programvaror så att våra kunder ska få minimalt med problem i alla skeden – från uppförande till förvaltning. Samtliga programvaror som PB teknik använder är marknadsledande inom sina respektive användningsområden.

Våra medarbetare fortbildas kontinuerligt för att vara uppdaterade med kompetens i branschens framkant och kunna använda dataverktygen så effektivt som möjligt.
Vi använder de allra senaste konstruktions- och beräkningsteknikerna för projektering av värme, kyla, ventilation, luftkonditionering, vatten, avlopp och sprinkler eller för specialsystem och energiberäkningar. Dessutom använder vi våra program för att undvika problem med ljud, drag eller dålig arbetsmiljö i de system vi projekterar.

I dagsläget utför vi projektering i 3D med MagiCAD för Revit och AutoCAD, men för kunder som så önskar projekterar vi även i CADVent för AutoCAD. När det gäller utrymmessamordning av våra projekt använder vi själva Navisworks Manage men vi kan även tillämpa Bentley Navigator. I de projekt där så krävs hanterar vi även Solibri modelviewer.

Våra energiberäkningar utför vi i första hand med IDA ICE men vi behärskar även VIP-Energy.
Givetvis har samtliga på PB teknik tillgång till Officepaket och Adobe Acrobat för att hantera administration och kommunikation.
Vi speglar vår server dagligen för full backup och vårt datanät är skyddat av en kontinuerligt uppdaterad brandvägg. Virusskydd i våra datorer uppdateras regelbundet automatiskt och är ständigt av senaste snitt.

Vår uppkoppling till omvärlden har hastigheten 100 Mbit/s och gör det möjlig för vår personal att arbeta på distans via skyddad VPN-uppkoppling. Uppkopplingshastigheten ger oss också möjligheten att genomföra videokonferenser via Netviewer.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024