Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
AFFÄRSIDÉ & STRATEGI STYRELSE & ORGANISATION DATASYSTEM & APPLIKATIONER EKONOMISKA FAKTA & NYCKELTAL REFERENS
KUNDER
Referenskunder

PB teknik AB anlitas av ett stort antal beställare, allt från den lilla fastighetsägaren till det stora börsnoterade företaget inom den offentliga och den privata sektorn.

PB teknik AB har ramavtal med ett stort antal beställare inom landsting och kommuner.


Projekteringar

Affärer/Butiker
Site Com
Telia Nära, Ringen


Daghem
Erfator
Kv Herden, Systemhandling ombyggnad av daghem


Fjärrvärme och kylcentraler
Calor VVS
Kv Dillen, Systemlösning av
ombyggnad av fjärrvärmeundercentral

Järfälla Byggdens Hus AB
Borgen, Jakobsberg
Ombyggnad av fjärrvärmeundercentral på 5 MW

Electrotryck
Electrotryck, Ekerö
Systemlösning ombyggnad av kylsystem på ca 1MW


Hotell/Konferens
W & Ö inredningsbyrån
Hasseludden, LO- Skolans konferenscentrum
Ombyggnad av relaxavdelning


Idrottsanläggningar
Calor Östra filialen
GIH, Gymnastik och idrottshögskolan Stockholm

Gösta Schelin AB
Kv. Grenå, Kista. Tillbyggnad av gymnastik- och idrottshall

Järfälla Kommun
Simhall, ishall och Sporthall. Ramhandling för ombyggnad av VVS-installation


Kontor
Folksam
Twillfit, Stockholm
Visarkivet, Stockholm

JF-Jansson
Kv Lastkajen, JF-Jansson
Kv Skvalberget, TCO

TCO
Komfortkyla till kontor

Gösta Schelin AB
Kv Råsten, Solna
Veddesta, Ericsson

Ursing arkitekt & designer
HSB Reimersholme, Systemhandling

Locum
Sjuk- och tandvårdsstaben, Sabbatsbergs sjukhus

Lidingö Kommun
Stockby

Akademiska Hus Uppsala
Akademiska Hus Huvudkontor


Laboratorium
Affibody
AffiBody

Akademiska Hus Uppsala
Säkerhetslaboratorium, systemhandling


Lager
Gösta Schelin AB
Kv. Betongblandaren
Luftbehandling i kylrum för Gomans


Läkemedelsindustri
Pharmacia, Stockholm
Robotlab

Kabi Fresènius
Ombyggnad uppvägningsavd.

Astra Zeneca, Södertälje
B311 Påfyllningslinje

SBL Vaccin
Kolera Vaccin fabrik


Restauranger
Erfator/Wasa försäkring
Restaurang Aquavit, Märsta
VVS för dansrestaurang


Sjukhus, Äldreboende, Vård
Calor
Rörsystem, Sabbatsbergs sjukhus

Schelin AB
Långsjöbo

Erfator
Kv, Ansgar

Erfator
Akalla husläkarmottagning

Lidingö Kommun
Siggebogården år 2000-2001


Skolor
Sisab, Distrikt 4
Projektering av fettavskiljare till fyra skolor

Spånga Gymnasium
Utredning Ventilation Sim och idrottshall

Sisab, Distrikt 2
Ombyggnad Nya Elementar år 1999.

Rågsveds Skola
Ombyggnad Kök år 1999.

Sisab
Västertorpskolan Ny ventilation år 2000


Stambyten
Rörpartner
Kv Hästhagen

Bromstens rör
Narvavägen


Studios
Mårten Danielsson Arkitektur
Värtan, Luftbehandling för ombyggnad till inspelningsstudio


Telefonväxelstationer / Datahallar
Comviq, Tele 2
Stockholm, Norrköping, Västerås

ICL
Kv Helgafjäll, Kista

SiteCom
Telia mobitel, Linköping


Utbyte av luftbehandlingsaggregat
Gösta Schelin AB
Kv. Getingen, OK:s huvudkontor Stockholm, Ombyggnad av fyra fläktrum

Gösta Schelin AB
Kv. Trollhättan 30, Gallerian
Ombyggnad av fläktrum


Utredningar


Utredningar
Järfälla Kommun
Simhall och ishall. Inventering, utredning med förslag till värmeåtervinning

Videobolaget, Solna
Åtgärder luftbehandlingssystem

Erfator
Utredning luftbehandling,
Daghemmet Örnar, Kungsholmen

Judiska Församlingen
Judiska Församlingen, Stockholm
Luftbehandlingsutredning av hörsal

Siab
Thorax Byggnad N10 och N11, Karolinska Sjukhuset.
Genomgång och framtagande av förenklingar och förbättringar av luftbehandling, värme, sanitet och kylsystemen.

IBH VVS-Konsult HB
St.Görans sjukhus, Stockholm
Luftbehandlingsutredning

Erfator
Tele 2, Globen City
Utredning av kylbehov för televäxelstation

Erfator
Västerholmsskolan
Genomgång av VVS-handlingar

SR-Rörtjänst
Kv.Seka, Veddesta
Utredning angående utbyte av värmesystem

OK Ekonomisk förening
Kv. Getingen, OK:s huvudkontor, Stockholm
Systemlösning luftbehandling

Gösta Schelin AB
Comviq
Energiberäkning av mobiltelefonsite

Gösta Schelin AB
Kv. Getingen, Kylutredning

FöreningsSparbanken AB
Kv. Trollhättan, Gallerian, Stockholm
Förstudie av ombyggnad av fläktrum

Anders Stark Bygg AB
Comviq mobiltelefonsite, Kylberäkning

FöreningsSparbanken AB
Kv. Trollhättan, Gallerian, Stockholm
Klimatutredning för kontorsrum

Locum, M&M
OP-avdelning, Sabbatsbergs sjukhus


KontrollKontroll
Siab
Thorax Byggnad N10 och N11
Karolinska Sjukhuset

Locum
St. Görans sjukhus, Byggnad 86 och 87

Locum
D2:an Karolinska sjukhuset

Locum
Bassängen Karolinska sjukhuset

Locum
MR Kamera Karolinska sjukhuset

Locum
MR Kamera ALB Karolinska sjukhuset

Locum
Laboratorium L4


Kalkyl


Kalkyl
Sisab Distrikt 4
Herrängsskolan
Ombyggnad av värmesystem

EMVIX Fastighets
AR-stad, Knivsta
VVS-installationer för nybyggnad av
lager/kontor

SiteCom
Telia nära, Eskilstuna
Ombyggnad till Telia nära butik och kontor

Electrotryck
Electrotryck, Ekerö
Ombyggnad av kylsystem på ca 1MW

Ursing arkitekt & designer
HSB Reimersholme, kontor

Emvix
Kv. Bennebol
Nybyggnad av lager/kontorsbyggnad

Elektrotryck
Renrum för kretskortstillverkning

Erfator
Kv Herden, Ombyggnad av daghem

OK
Kv Getingen, OK:s Huvudkontor
Fjärrkyla


Besiktning

Besiktning
Folksam
Kv Spelbomskan 12

Erfator
Tele 2, Norrköping

Erfator
Akalla husläkarmottagning
Besiktning, Ventilation och rör

Sisab
Mälarhöjdens Skola

Sisab
Fettavskiljare Skolor i Stockholm

Erfator
Foderfabrik

Locum
PET-kamera Karolinska Sjukhuset

Song Network
Datahallar


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024