StyrelsenBjörn Schelin
08-564 859 50
070-524 20 88
bjorn.schelin@pbt.se

Patrik Bergström
08-564 859 61
070-558 92 40
patrik.bergstrom@pbt.se
Torbjörn Lång
08-564 859 52
070-644 67 67
torbjorn.lang@pbt.se