Uppdragsansvariga
     
Torbjörn Lång
08-564 859 52
070-644 67 67
torbjorn.lang@pbt.se
Patrik Bergström
08-564 859 61
070-558 92 40
patrik.bergstrom@pbt.se
Anna Bernhoff
08-564 859 63
0730-684 684
anna.bernhoff@pbt.se
Anna Runebert
08-564 859 54
070 685 43 45
anna.runebert@pbt.se
 
Håkan Ekvall
08-564 859 59
070-832 14 20
hakan.ekvall@pbt.se
Rolf Nilsson
08-564 859 71
070 735 16 90
rolf.nilsson@pbt.se
Kerstin Jansson
08-564 859 70
073-690 03 74
kerstin.jansson@pbt.se