Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
VENTILATION
SANITET
TRYCKLUFT & GASSYSTEM
MEDICINSKA GASER
SPRINKLER
KYLA
VÄRME
PROCESSRÖR- SYSTEM
VATTENRENING
YTTRE VA
 

VVS-PROJEKTERING

PB teknik är ett komplett företag när det gäller projektering av VVS-installationer.
Den samlade kompetensen hos våra medarbetare klarar alla områden inom VVS och vi har bred erfarenhet av alla typer av system och fastigheter.

Vi hjälper våra kunder genom hela processen från idé till färdig byggnad.
Vi utgår alltid från beställarens krav och önskemål. I våra projekt är vi måna om att finna optimala lösningar för våra kunder i fråga om energianvändning, inomhusklimat, installations- och driftkostnader och givetvis även fastighetens funktion. Vi bidrar med åtgärder som ger ett högre värde i kundens fastigheter.
Vi har stor erfarenhet av att vara fastighetsägare behjälpliga vid fastighetsutveckling och i tidiga skeden av projekt. PB teknik hittar optimala systemlösningar för objektet och tar fram kostnadskalkyler.

Handlingar upprättas från förstudier och utredningar till färdiga bygghandlingar med tillhörande tekniska beskrivningar enligt AMA för utförandeentreprenader enligt AB. Vi har även stor vana att upprätta förfrågningsunderlag och ramhandlingar för totalentreprenader enligt ABT.
Exempel på handlingar som vi kan leverera är flödesscheman, komponentlistor, funktionsbeskrivningar, planritningar, sektioner och tekniska beskrivningar.

Vi projekterar med hjälp av moderna dataprogram och är vana att delta i BIM-projekt. 3D-modellering är självklart och ger mervärde i hela byggprocessen – från projektering till byggskedet.

PB teknik kan projektera installation av sprinkler som en del av VVS-projekteringen för boendesprinkler eller andra lokaler. Vi har möjlighet att utföra projektering för olika typer av sprinklersystem exempelvis vattensprinkler, Highfog-system, gassläckningsystem enligt NFPA- och SBF-standarder.

Med hjälp av PB teknik installeras sprinklersystem i byggnader för att antingen klara kraven i Boverkets byggregler, BBR, med avseende på utrymning, eller helt enkelt för att skydda värdefull egendom i byggnaden.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024