Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
 
Styrprojektering

PB teknik är företaget där helhetslösningen är viktig. Och för att möjliggöra optimala funktioner och kostnadseffektiv förvaltning krävs ett väl fungerande styrsystem för installationerna.

Vi erbjuder styrprojektering för våra egna projekt men även i andra projekt. Styrprojektering innebär att vi beskriver samtliga funktioner som installationerna kräver och att vi redovisar hur de är sammankopplade i driftkort. Driftkorten ligger sedan till grund för entreprenörens arbete med apparatskåp och installation.

Vi anser att driftkort bäst upprättas i samråd med våra beställare och gärna då med personalen som sedan ska ansvara för driften av anläggningen.
Vårt mål är att skapa väl fungerande system som ger driftorganisationen god överblick och goda möjligheter att påverka anläggningen driftskedet. Då kan god innemiljö och hög energieffektivitet uppnås.

I moderna anläggningar är det vanligt att flera av byggnadens installationer är sammankopplade i styrsystemet genom så kallad systemintegration. Vi skapar därigenom möjligheten att styra hela funktionskedjan i byggnaden via de styrsystem vi projekterar.PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024