Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
ENERGI- DEKLARERING
ENERGI-
OPTIMERING
ENERGI-
KALKYLER
  Energi

PB teknik kan utföra energideklarationer för alla av fastigheter som omfattas av lagkravet. Det gäller flerbostadshus, lokaler samt byggnader tänkta att besökas av allmänhet större än 250 m2 och även villor vid försäljning och uthyrning.

Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd samt med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av växthusgaser.
Fastighetsägaren bestämmer själv om de rekommenderade åtgärderna ska utföras.

Fastigheter med högre energianvändning än vad som föreskrivs i Boverkets byggregler, BBR, ska besiktigas. Den omfattar en okulär kontroll av bland annat värmecentral, elcentral, enstaka lägenhet, tvättstuga, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering.
Efter besiktning tar vi fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen samt underlag för hur fastigheten bör skötas för att optimera driften.

Vi rapporterar dessutom in uppgifter om fastighetens energianvändning till Boverkets databas Gripen. Energideklarationen är giltig i tio år efter att den upprättats.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024