Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
  Entreprenadbesiktning

PB teknik utför alla typer av entreprenadbesiktningar av VVS- installationer. Det är för slutbesiktning, garantibesiktningar vid garantitidens utgång eller andra typer av besiktningar som särskild besiktning, efterbesiktning och överbesiktning.

I byggbranschens standardavtal AB och ABT har besiktningen en central roll. Besiktningen är ofta det som innebär att entreprenadtiden tar slut och att garantitiden börjar löpa. Utöver detta innebär också besiktningen att anläggningen kan tas över av hyresgäst eller fastighetsägare från entreprenörer som utfört arbetet.

Besiktningen syftar till att kontrollera att beställaren har erhållit avtalad produkt utifrån uppställda funktionskrav i ramhandlingar för totalentreprenad eller utförandekrav i en genomförande entreprenad. Besiktning kan göras på olika sätt beroende på vad beställare och entreprenör avtalat om.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024