Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
  Förstudier & Kalkyler

För att kunna genomföra ny- eller ombyggnadsprojekt effektivt krävs ofta att en förstudie utförs innan projekteringsskedet.
Förstudien ska identifiera projektets komplexitet och eventuella svårigheter med förslag till kravnivå för till exempel inomhusklimat, energi samt krav på flexibilitet och utbyggbarhet.

Förstudien ska även klargöra myndighetskrav och alla eventuella krav från byggherren och verksamheten. I samband med arbetet av förstudien upprättas ofta en investeringskalkyl för projektet.

I detta mycket tidiga skede av ett projekt är det givetvis av stor vikt att byggherren får en uppfattning om kostnaderna för projektet. Vår breda och långa erfarenhet inom vårt område gör att vi samlat på oss nyckeltal och erfarenhetskostnader från tidigare projekt. Underlaget för dessa ekonomiska kalkyler kan vara typritningar, flödesscheman och idéskisser. 


Förstudien tillsammans med kalkylen är  ett bra underlag för att  upprätta en tidplan för byggprojektet.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024