Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
  Ljudmätning

PB teknik kan mäta installationsbuller och utreda vilka bullerkällorna är. Med vår mätutrustning identifieras störkällan enklare och vi har stor erfarenhet av utredningar.
Vi kan nästan alltid komma med förslag på åtgärder som minskar bullret.

Störkällorna kan vara värmepumpar, fjärrvärmesystem, fläktar och ventilationsanläggningar. Om dessa är felaktigt placerad i byggnaden kan stomljud uppstå. Det kan till exempel förekomma i undercentraler när pumpar eller kompressorer orsakar vibrationer som ger upphov till stomljud.

Ljudnivå orsakad av installationsbuller ingår som en besiktningsparameter i Boverkets byggregler, BBR, men blir ofta ärenden hos Socialstyrelsen och kommunernas miljökontor. PB teknik kan göra ljudmätning om myndigheterna kräver detta genom föreläggande. Resultatet presenteras i en rapport som godtas av myndigheterna.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit






Org nr: 556501-8024