Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
VENTILATION
SANITET
TRYCKLUFT & GASSYSTEM
MEDICINSKA GASER
SPRINKLER
KYLA
VÄRME
PROCESSRÖR- SYSTEM
VATTENRENING
YTTRE VA
 
Yttre VA
PB teknik projekterar och utreder helhetsfunktionen för VVS-installationer i byggnader med anslutningar till yttre lokala eller kommunala försörjningssystem.

Dagens byggnader kräver försörjningssystem utifrån – det är anslutningar för tappvatten, spill- och dagvatten samt fjärrvärme och fjärrkyla. Om byggnaden dessutom har sprinkler installerat ställs ytterligare krav på vattenförsörjningen.

Många byggnader kräver även takavvattning och ytavvattning utomhus samt att dagvattnet ibland måste omhändertas i tid för att inte överbelasta kommunala nät. Det är också vanligt med centrala värmepumpanläggningar för flera fastigheter som sammankopplas med ett lokalt kulvertnät för att försörja byggnaderna med värme.

Kommersiella fastigheter kan behöva fettavskiljare från restaurangkök och oljeavskiljare från garage.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024