Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
  Kanalinspektion

PB teknik har den tekniska utrustningen i form av kamera för att kunna inspektera befintliga ventilationskanaler.

Smutsiga ventilationskanaler kan innebära försämrad funktion för ventilationssystemet dessutom är smuts aldrig är bra för hälsan.
Många gånger är rengöring av ventilationssystem en enkel och billig åtgärd för att öka presentanda och höja arbets- och boendemiljön.

Har du under många år glömt ventilationssystemet är det troligen dags att kontakta oss för att få en översyn av din ventilation.

PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024