Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
VENTILATION
SANITET
TRYCKLUFT & GASSYSTEM
MEDICINSKA GASER
SPRINKLER
KYLA
VÄRME
PROCESSRÖR- SYSTEM
VATTENRENING
YTTRE VA
 
Ventilation

PB teknik kan vara med att skapa rätt förutsättningar för inomhusklimatet.
En viktig del för ventilation och luftbehandlingssystem är ta bort gammal osund luft och tillföra så ren luft som möjligt till lokaler och byggnader. Luften ska dessutom ha rätt temperatur och fuktighet för att ge goda förutsättningar för den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Ett väl fungerande ventilationssystem ger god komfort och hälsa för människor som vistas i lokalerna. Ventilationen är viktig för arbetsmiljön; håller sjukfrånvaron nere och ökar produktiviteten.

PB teknik projekterar ventilationssystemen för låg energianvändning med rätt typ av värmeåtervinning med tanke på energihushållning och service.

Exempel på tjänster inom luftbehandling som PB teknik utför:
• Komfortventilation
• Bostadsventilation
• Ventilation för sjukhus
• Skyddsventilation
• Ventilation för industrilokaler
• Renrum
• Klimatrum
• ATEX-klassade utrymmen

Referenslista

Kontaktpersoner

PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024