Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
INSTALLATIONS- LEDNING
BYGGLEDNING OCH INSTALLATIONER
INSTALLATIONS OCH TEKNIKSAMORDNING
UTRYMMES SAMORDNING
 
Byggledning och installationer


Projektering av installationer i en byggnad är bara en del av helheten i ett projekt, många gånger händer saker under själva byggtiden i ett projekt som kanske var okända eller inte beslutade i själva projekteringsskedet.

I detta läge är det väsentligt för våra beställare att hanteringen av byggskedet blir så smidigt och problemfritt som möjligt, detta av kostnadsskäl. Vi tillhandahåller byggledning av installationer och blir då beställarens ombud vad gäller beställning av ÄTA-arbeten och även reglering av kostnader för dessa arbeten.

Våra tjänster inom området innebär att vår uppdragsgivare får en sakkunnig och oberoende person att hantera de eventuella problem och förbättringsförslag som framkommer i byggskedet.



PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit






Org nr: 556501-8024