Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
  Injustering

PB teknik kan göra injustering av VVS-systemen i fastigheter och se till att de fungerar optimalt efter behov och förutsättningar.

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.

Rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem. I fastigheter med kommersiella verksamheter bidrar rätt injusterade ventilationssystem till lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet. Det är också nödvändigt för att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

PB teknik kan även se till att kyl- och värmesystem är injusterade
för att ge rätt temperatur med god komfort och låg energianvändning.
Dåligt injusterade kyl- och värmesystem kan också orsaka buller i lägenheter eller andra utrymmen.

PB teknik kan också kontrollera att tappvarmvattnet håller rätt temperatur och vid behov justera flöden och temperatur i varmvattencirkulationen för att förhindra tillväxt av legionellabakterier i systemet. Legionellabakterier som finns naturligt i vatten kan annars orsaka influensaliknande pontiacfeber och den svåra lunginflammationen legionärssjuka. Människor kan bli infekterade genom att andas in vattendimma med bakterier i samband med dusch eller bubbelbad.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024