Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
 

Radonmätning

En orsak till dålig luftkvalitet kan vara radon – en gas som finns i vissa byggnadsmaterial och naturligt i marken. Inomhus får gasen inte överstiga vissa gränsvärden och PB teknik kan leverera och placera givare som mäter halten i fastigheten samt och sedan analysera mätningsresultatet.
Radonmätningar görs under vinterhalvåret.

Om mätningarna visar på för höga halter av radon kan vi ta fram kostnadseffektiva lösningar för att åtgärda detta. Åtgärderna innefattar ofta komplettering eller ombyggnad av ventilationssystem.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024