Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
VENTILATION
SANITET
TRYCKLUFT & GASSYSTEM
MEDICINSKA GASER
SPRINKLER
KYLA
VÄRME
PROCESSRÖR- SYSTEM
VATTENRENING
YTTRE VA
 
Medicinska Gaser


PB teknik utför projektering av anläggningar för medicinska gaser. Som en del av den moderna sjukvården och veterinärmedicinen används i dag flera gaser. För fungerande och godkända system krävs att det medicinska gassystemet uppfyller en mängd olika krav och funktioner.

Vårdgivaren är ansvarig för organisationen och även att användningen av det medicinska gassystemet sker på ett säkert sätt. PB tekniks personal är utbildad för detta och som är väl insatt i den säkerhetsnorm som gäller för denna typ av anläggningar.

PB teknik har vana att projektera och även besiktiga anläggningar utifrån SIS Handbok 370 som gäller som regelverk för denna typ av anläggning.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024