Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
VENTILATION
SANITET
TRYCKLUFT & GASSYSTEM
MEDICINSKA GASER
SPRINKLER
KYLA
VÄRME
PROCESSRÖR- SYSTEM
VATTENRENING
YTTRE VA
 
Kyla

PB teknik har lång erfarenhet av kylinstallationer. Vi följer utvecklingen inom tekniken och kan konstruera energisnåla och tillförlitliga system med miljövänliga kölmedier.

Vi konstruerar systemen för hög värmefaktor, COP, och med så hög temperatur som möjligt. Vi utreder exempelvis hur värmeåtervinning av kondensorvärme och hetgasväxling påverkar prestanda och ekonomi. De maximala kyleffektbehoven beräknas med hänsyn till sammanlagringseffekter av olika typer av kylbehov.

Vi projekterar, utreder och besiktar kyl- och värmepumpssystem för bland annat:
• Luftkonditionering och komfortkyla.
• Butiks kyla, kökskyla och varukylanläggningar.
• Isbanor, ishallar och ispistar.
• Industriell kyla och infrysare.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024