Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
  CE märkning

PB teknik har utbildade personal som kan CE-märka installationer enligt EU:s tryckkärlsdirektiv och maskindirektiv. Direktiven är införlivade i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ansvaret ligger hos den som bedriver verksamheten.

Normal projektering innefattar att lämna underlag för CE-märkning.

I föreskrifterna ingår bland annat att göra dokumenterade riskbedömningar. 
Det gäller bland annat när en maskin, till exempel ett platsbyggt ventilationsaggregat, sätts ihop av olika delar.

I detta ingår att:
• Undersöka vilka risker som finns.
• Bedöma riskerna.
• Åtgärda riskerna.
• Kontrollera att åtgärderna haft effekt.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024