Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
  Fuktmätning

PB teknik har utrustning för att mäta fukt i byggnadsmaterial. Utrustningen är icke förstörande och kan i tid avslöja utläckande vatten från rörledningar eller golvbrunnar som annars kan orsaka stora och dyrbara skador som dessutom är hälsovådliga.

Andra källor som kan avslöjas är kondenserande fuktig luft, läckande tak eller fasader.

PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024