Börja med dina kalkyler i tid!

En annan viktig del av arbetet som du som projektledare behöver behärska är kalkylering samt att göra snygga och praktiska kalkyler. Att jobba med kalkylering och kalkylprogram av olika slag är de flesta projektledares vardag. Att däremot se till att alla involverade i projektet förstår och uppskattar kalkylerna du producerar är en annan femma.

Fördelen med genomtänkta kalkyler

Redan i ett tidigt stadium av ett nytt projekt är det viktigt att göra någon form av kostnadsanalys, förslagsvis genom att göra en kalkyl. Det fyller flera funktioner att göra en kalkyl i ett tidigt skede, dels underlättar en eller flera kalkyler projekteringen av ett projekt och dels ger det automatiskt en överblick och fingervisning över hur mycket projektet kommer att kosta.

Att kalkylera är både i det här fallet och ofta annars synonymt med att göra en kostnadskalkyl. Givetvis är inte det den enda formen av kalkyl du kan göra och det är inte heller den enda formen av kalkyl som är bra att göra i ett tidigt skede av projektet. Du kan exempelvis göra hela projektet mer effektivt genom att redan under projekteringen göra kalkyler över hur mycket tid projektet kommer att ta.

En annan bra grej att planera in tidigt och att också göra en kalkyl över är din egen arbetstid. Hur många timmar behöver du investera i projektet och sätta det i jämförelse med kostnader till exempel. När du gör en sådan kalkyl är det bra att ta hänsyn till exempelvis pauser också. Det är en bra idé att planera in att ta pauser, både i projektarbete generellt och framför allt om du arbetar mycket med kalkyler. Om du behöver något särskilt att göra under pausen kan du testa mobilcasino från Bingo.com till exempel, då kan du få nytta av dina kunskaper inom strategi bland annat. Kanske kan du genom att spela arbeta fram nya projektstrategier också.

Det finns förstås de som hävdar att det är lite onödigt att göra kalkyler i ett tidigt skede eftersom de ändå alltid måste revideras och bearbetas på olika sätt. Dock är det en överhängande stor del experter som anser precis det motsatta, att det är bättre att komma igång med kalkylerna i ett så tidigt skede som möjligt.

Kalkylprogram

Nyckeln till de snyggaste och mest praktiska kalkylerna är att använda dig av någon form av kalkylprogram. Ha i åtanke att utseendet och läsbarheten är viktigt när du presenterar dina kalkyler. Det kan vara den avgörande faktorn mellan om dina kalkyler tas emot positivt eller negativt.