Konsten att lyckas som projektledare

Det är inte alltid helt enkelt att vara projektledare, speciellt inte inom yrkesområden där det ofta finns andra som kan de tekniska specifikationerna eller produkten bättre. Men misströsta inte, det finns förstås hjälp att få. Nedan hittar du tips och mer information om hur du lyckas som projektledare både med och utan samma tekniska kompetens.

Tips för att lyckas som projektledare

Som projektledare gäller det ofta att hitta en balans mellan att involvera andra i beslutsfattande processer samt att våga fatta vissa snabbare beslut. Exempelvis kan du som projektledare inspireras av hur projektledarna för de omfattande ombyggnationerna som pågår i Göteborg arbetat med att involvera invånarna, eftersom det lyckats så väl. Att vara projektledare är ibland också som att spela ett iGame på casino, där det gäller att vara strategisk och ha en överblick över det som händer, även när flera saker händer parallellt.

Det finns en uppsjö av teorier och strategier för att lyckas som projektledare. De flesta av dem går att koka ner till några nyckelord: kommunikation, utredningar och transparens. De orden representerar några av de viktigaste byggstenarna när det kommer till att lyckas som projektledare. I grund och botten handlar ditt uppdrag om att vägleda de involverade i projektet till ett lyckat resultat. Samtidigt måste du också ha koll på att alla involverade arbetar mot samma mål, nämligen att projektbudgeten håller, att genomföra utredningar och mätningar så att ni håller er inom projektets ramar och liknande.

Om du är anställd på konsultbasis eller om du är projektledare för ett projekt där de andra involverade har bättre koll på exempelvis tekniska aspekter av projektet kan du vinna mycket på att låta dem komma till tals tidigt i projektstarten. På det sättet kan du som projektledare etablera en kontakt och kommunikation med alla involverade.

Kommunikation är A och O

Oavsett om du är lika tekniskt kunnig om den produkt eller de tekniska delarna av det projekt du är projektledare för så har du alla förutsättningar för att få alla med dig och ro projektet i land ändå. Det är klart att det är en fördel att ha koll på alla de tekniska delarna av projektet också, så om du har möjlighet och tid kan det vara bra att sätta dig in i de tekniska bitarna i ett tidigt stadie. Det är dessutom aldrig fel att be om hjälp från de andra involverade i projektet om det är någon del du inte förstår.

Det är också viktigt att som projektledare vara medveten om sina brister på samma sätt som det är bra att ha koll på sina styrkor. På det sättet kan du lättare avgöra vilka beslut du kan styra mer själv och vilka delar som bör delegeras till någon annan.

Som projektledare blir du oftast en länk mellan projektgruppen och företagets ledning också. Det i sin tur gör att du måste anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på vem du kommunicerar med. För många projektledare kommer det här mer eller mindre naturligt, men det kan vara bra att tänka lite extra på det också. Exempelvis behöver du kanske inte fokusera på projektets ekonomi med de som arbetar med projektet i samma detaljerade utsträckning som du kan behöva redovisa samma punkt för en ledningsgrupp. För ledningsgruppen är den ekonomiska aspekten ofta mer relevant. Samtidigt är det bra att alla engagerade i projektet är medvetna om hur projektet håller sig till budget på ett generellt plan.

En annan del som ingår i att vara projektledare är att driva projektet framåt. Ur den här aspekten kan det vara bra att ha koll på hur de andra i projektgruppen kommunicerar, till exempel hur de helst tar emot konstruktiv kritik samt hur mycket information de behöver för att fatta ett beslut.