Mer om certifieringar, kontroller och utredningar

Nedan kan du läsa en fördjupning om några vanliga begrepp som du som projektledare möter ofta. Dessutom hittar du mer information om utmaningar du kan ställas inför när du som projektledare ska hantera de här områdena samt hur du kan gå tillväga för att hantera dem.

Arbeta med certifiering

Som projektledare ställs du inför många utmaningar och det gäller att inte väja för konflikter eller problem. Det gäller egentligen alla områden kopplat till projektledning. När det kommer till projektledning som fokuserar på teknikbranschen, ingenjörsföretag av olika slag och inom VVS så finns det dessutom en rad tekniska krav och specifikationer att förhålla sig till som projektledare.

Ett vanligt sätt att mäta hur väl ett projekt uppfyller vissa tekniska krav är att se till att projektet blir certifierat på ett eller annat sätt. En certifiering är helt enkelt en form av test eller prov som en organisation eller ett projekt kan genomföra för att få ett intyg eller diplom på att projektet eller slutprodukten uppfyller vissa specifika krav. Det kan handla om allt ifrån olika former av tekniska certifieringar, miljöcertifieringar, certifieringar kopplade till arbetsmiljön eller liknande.

Det är en klar fördel att ordna en certifiering åt ditt projekt eller din organisation om möjligt. Speciellt om det finns en certifiering som är kopplad till exakt det som projektet kretsar kring. Ett exempel inom teknikbranschen är att en organisation kan certifiera sig enligt en särskild standard som ett sätt att intyga att deras produkt uppfyller särskilda tekniska krav.

Lyckas med interna kontroller

Som projektledare är det inte ovanligt att du blir ansvarig för att sköta en intern kontroll av en del av ett företag eller ett specifikt projekt. Det händer att du som projektledare också får leda projekt som fokuserar på att både göra externa kontroller eller göra en intern kontroll av ett helt företag. Ofta sker det sistnämnda tillsammans med företagets ledning.

Ett bra sätt att lyckas med en intern kontroll av ett projekt eller ett företag är förstås att skapa sig en god överblick över projektets eller företagets mål, syfte och innehåll. På det sättet kan du lättare skapa dig en överblick över var det finns eventuella problemområden och vilka områden som skulle kunna gå att effektivisera. Det vill säga, ju bättre insatt du är i projektet eller företaget, desto bättre lyckas du med den interna kontrollen (förutsatt att du inte blir partisk av att vara för insatt).

Några nyckelfrågor du som projektledare kan ställa för att genomföra en lyckad intern kontroll är bland annat nedanstående:

  • Hur effektivt är projektet?
  • Hur ser projektets strukturer ut?
  • Ligger projektet i linje med de förutbestämda målen och syftena?
  • Vilka aktiviteter kan du ta till för att göra projektet ännu bättre?

I stora drag handlar den interna kontrollen mycket om riskbedömning och analys.

Vikten av att genomföra en utredning

En annan viktig aspekt som du som projektledare behöver ha koll på är hur viktigt det är att genomföra en utredning. På samma sätt som det är bra att genomföra interna kontroller är det också viktigt att göra en utredning av kortare projekt.

Det kan också vara så att du som projektledare tillsätts för att leda en utredningsgrupp som ska utreda ett specifikt företag eller en specifik produkt. Det sättet att analysera och sammanställa information påminner mycket om det arbetssättet en projektledare som arbetar med interna kontroller arbetar på.